TradingCoachen

Personlig utbildning och coaching för dig som handlar med värdepapperTradingCoachen – Anders Haglund 

 

TradingCoachen har lång erfarenhet av ledarskap, analys, förvaltning och trading på finansmarknaderna. Detta kombineras med erfarenheter ifrån idrottsvärlden med målprogrammering, mentalträning och stresshantering. 

Dessa kombinationer av kompetenser använder vi sedan för att hjälpa dig nå just dina mål. Både professionella som privata. För pengar, balans och harmoni måste nämligen samverka för att resultatet ska bli bra på lång sikt.

Anders Haglund. Civilekonom ifrån Handelshögskolan i Stockholm. Över 25 års erfarenhet av värdepappershandel som både mäklare, trader, analytiker och förvaltare. Anders är ordförande för STAF, Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening. STAF är en ideell förening för professionella användare av teknisk analys. STAF ingår i det världsomspännande International Federation of Technical Analysts (IFTA). Se www.staf.nu. 

Anders har dessutom stor erfarenhet av idrottspsykologi, mentalträning och att arbeta med långsiktiga mål i samband med elitidrottande. I sin ungdom var han med i junior- och seniorlandslag i simning. Numera simtävlar han i så kallade Mastersklasser med herrar i sin egen ålder.


Följ TradingCoachen på Twitter!